Màng lọc RO Suez 4040, 8040, 8080

  • Kích thước (mm):
  • Kho: Còn hàng
  • Bảo hành:
0 đ

Thông tin chi tiết

Chuyên nhận rửa và phục hồi màng RO các loại đảm bảo đạt lưu lượng 80 - 100%

BẢNG BÁO GIÁ MÀNG LỌC RO OSMONIC- USA

TT

MODEL

Chủng loại

Giá bán

VND

1

Model: AK-4040FM

Công suất: 345L/h -max

Áp lực:100 psi

Nước đầu vào: 500 mg/l NaCl

Hiệu suất: 99.5%

Xuất xứ: GE USA – Hungari

Áp Thấp

3.900.000

2

Model: AG-4040FM

Công suất: 345L/h

Áp lực:200 psi

Nước đầu vào: 2000 mg/l NaCl

Hiệu suất: 99.8%

Xuất xứ: GE USA – Hungari

Áp cao

3.900.000

3

Model: AK-90

Công suất: 345L/h -max

Áp lực:100 psi

Nước đầu vào: 500 mg/l NaCl

Hiệu suất: 99.5%

Xuất xứ: GE - USA

Áp Thấp

4.800.000

4

Model: AG-90

Công suất: 345L/h

Áp lực:200 psi

Nước đầu vào: 2000 mg/l NaCl

Hiệu suất: 99.8%

Xuất xứ: GE - USA

Áp cao

4.800.000

5

Model: AK-400

Công suất: 1650L/h -max

Áp lực:100psi

Nước đầu vào: 500 mg/l NaCl

Hiệu suất: 99.5%

Xuất xứ: GE - USA

Áp Thấp

14.600.000

6

Model: AG-400

Công suất: 1650L/h

Áp lực: 200 psi

Nước đầu vào: 2000 mg/l NaCl

Hiệu suất: 99.8%

Xuất xứ: GE - USA

Áp cao

13.700.000

7

Model: AK8040F400

Công suất: 1650L/h -max

Áp lực:100psi

Nước đầu vào: 500 mg/l NaCl

Hiệu suất: 99.5%

Xuất xứ: GE USA – Hungari

Áp Thấp

14.500.000

8

Model: AG8040F400

Công suất: 1650L/h

Áp lực: 200psi

Nước đầu vào: 2000 mg/l NaCl

Hiệu suất: 99.8%

Xuất xứ: GE USA – Hungari

Áp cao

13.500.000

Bình luận