Khách hàng

Hệ thống lọc nước RO 400m3 ngày đêm cho trang trại chăn nuôi
Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Bình Thạnh tặng hệ thống lọc nước nhiễm ...
Chương trình tài trợ 40 Trạm xử lý nước nhiễm mặn năm 2020
Xử lý nước độ cứng 300mg/L cho Lò hơi Nhà máy Giặt ủi Deltech Long An
Hệ thống xử lý nước phục vụ chế biết Hải xuất xuất khẩu Châu Âu
Hệ thống xử lý nước siêu tinh khiết 500L/H, dùng cho chạy thận nhân ...
Cung cấp hệ thống tiền xử lý nước cấp và nước lò hơi 20 Tấn/giờ
Cung cấp hệ thống tiền xử lý nước cấp lò và dịch vụ kiểm soát cáu ...
Cung cấp hệ thống tiền xử lý nước cấp lò và dịch vụ kiểm soát cáu ...
Cung cấp hệ thống tiền xử lý nước cấp và nước lò hơi 20 Tấn/giờ
Hệ thống xử lý nước 50 m3/h.
Cung cấp hệ thống tiền xử lý nước cấp và dịch vụ xử lý nước lò hơi 15 ...
    1 2